TIETOSUOJA- / REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999, 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04.10.2020. Viimeisin muutos 09.10.2020.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Linnea Kuhmonen
Käyntiosoite: Tikkutehtaantie 4, 40800 Jyväskylä
Verkkosivu: https://photolinnea.com/

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Linnea Kuhmonen
c/o Linnea Kuhmonen Photography
Tikkutehtaantie 4, 40800 Jyväskylä
Sähköposti: info@photolinnea.com
Puhelin: 045 633 3251

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Linnea Kuhmonen Photography:n asiakasrekisteri.

Asiakasrekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite), verkkoyhteyden IP-osoite, profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

photolinnea.com -sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joiden avulla parannetaan sivuston toimivuutta.

photolinnea.com -sivustoon upotetut Google Analytics -evästeet keräävät tietoa siitä, miten anonyymit vierailijat käyttävät sivustoamme. Laadimme tietojen avulla raportteja ja parannamme sivuston käytettävyyttä. Evästeiden keräämiä anonyymejä tietoja ovat muun muassa sivustossa käyneiden henkilöiden määrä, mistä kävijät ovat tulleet sivustolle ja millä sivuilla he käyvät. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Lisätietoa evästeistä löydät www.allaboutcookies.org -sivustolta. Sieltä löydät myös ohjeet evästeiden poistamiseen koneeltasi. Ohjeet mobiililaitteelle löydät oman laitteesi ohjekirjasta.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ellei rekisteröity ole itse antanut siihen lupaa. Tietoja (kuten valokuvia valokuvaajan portfoliossa) voidaan julkaista vain siltä osin, kuin on sovittu asiakkaan kanssa kirjallisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki säännönmukaisesti käyttämämme palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä:

  • Linnea Kuhmonen Photography:n verkkolaskutuksen toteuttaa Ukko.fi -palvelun kevytyrittäjän laskutuspalvelu. (Y-tunnus 2485076-3).
7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään luottamuksellisena ja lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän toimitilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

9.  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle, joka voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html